Reglement Jeugdwerking

JEUGD REGLEMENT

Dosko staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit. Om de jeugdwerking vlot te laten verlopen, met respect voor jezelf en anderen, zijn er regels nodig. Binnen de club zijn er volgende regels, dewelke door de trainer en/of afgevaardigde strikt opgevolgd zullen worden.

ALGEMENE REGELS
Spelers en ouders die op welke wijze dan ook racistische uitspraken doen zullen een sanctie krijgen binnen de club. Zelfs uitsluiting is mogelijk. Vechtpartijen op en rond het veld horen NIET bij voetbal, hiervoor is maar één sanctie mogelijk, namelijk uitsluiting uit de club. Dit geldt zowel voor spelers als voor ouders. Boetes voor wangedrag kunnen verhaald worden op de spelers of, voor niet-volwassenen, op de ouders.

Spelers afspraken

Stiptheid
 • Elke speler is 15 min voor aanvang van de training aanwezig. Begint je training om u 18.30u , ben je ten laatste om 18.15 u op club!
 • Ook voor de wedstrijden ben je stipt op het afgesproken uur aanwezig.
 • Indien je door ziekte of andere omstandigheden niet kan komen trainen, verwittig je steeds je trainer vóór 17 uur.
 • Afmeldingen van trainingen zullen vóór 17 uur gemeld worden.
Hygiëne
 • Elke speler is verplicht om na de training én na de wedstrijd te douchen. Douchen na training gaat pas in vanaf de U15,douchen na wedrijden voor alle teams.Neem dus steeds je sporttas mee met douchegerief.
 • Voetbalschoenen borstel je af voordat je de kleedkamer binnen gaat.

Houding

 • Bij aankomst en vertrek van training of voor een wedstrijd geven de spelers steeds een hand aan de trainer, de afgevaardigde en de medespelers.
 • Na de wedstrijd geven de spelers steeds een hand aan de scheidsrechter en de tegenstrever!
Orde
 • Voordat je de kleedkamer verlaat zorg je dat alles ordelijk achter blijft.
 • Glazen flesjes drink je op in de kantine. Glas op en rondom de velden is zeer gevaarlijk voor je medespelers en de toeschouwers.
 • Geen voetbalschoenen in de kantine
Materiaal
 • De materiaalruimte is enkel toegankelijk voor trainers.
 • Heb respect voor de mensen die zorgen voor de kleedkamers en het materiaal.
 • Hang nooit aan de doelen of in de netten, dit kan tot zware ongelukken leiden.
Studies
 • School/studies hebben altijd voorrang op het voetbal.
 • Kan je niet aanwezig zijn op training of wedstrijd meldt dit dan zo snel mogelijk aan je trainer. Hij zal er zeker rekening mee houden
Waardevolle spullen
 • Er wordt met aandrang gevraagd geld en waardevolle zaken thuis te laten. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Bij diefstal wordt de politie verwittigd. Een speler die betrapt wordt op diefstal, wordt onverbiddelijk uit de club ontslagen.
Algemeen
 • Trainingen en wedstrijden zijn niet vrijblijvend. Je neemt dus zoveel je kunt hieraan deel.
 • Je meldt je altijd en op tijd af bij de trainer als je echt niet aanwezig kunt zijn bij de training of wedstrijd. De trainer maakt hierover afspraken met jullie.
 • Als je een training niet bijwoont is het aan trainer te bepalen of je de volgende wedstrijd speelt. Respecteer die beslissing altijd!
 • Je bent altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen. Hierover worden afspraken met je gemaakt. Je weet: afspraak is afspraak!
 • Je helpt met het schoonmaken en schoonhouden van de kleedkamers.
 • Maak je iets kapot dan meld je dit aan de trainer of afgevaardigde van je team.
 • Je bent zuinig op de spullen die je van de club mag gebruiken. Je zorgt dat alles compleet blijft. Schiet je bijvoorbeeld een bal over de omheining dan ga je hem zoeken en brengt hem terug.
 • We komen in trainingspak van de club naar de wedstrijd.
 • Op trainingen doen we het trainingspak van de club niet aan!
 • Probeer te spelen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en geef hem een hand na de wedstrijd.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Een overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens je tegenstander een prettige wedstrijd en geef hem/haar na de wedstrijd een hand.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

Ouders en supporters

 • Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom
 • Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal.
 • Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.
 • Wij vragen aan onze ouders om een handje te helpen bij extra sportieve clubactiviteiten.

Afspraken algemeen
 • U vervult een voorbeeldfunctie.
 • Wij vragen van U medewerking bij het naleven van de spelersafspraken bij trainingen en wedstrijden. Geen ouders op de velden, enkel vanop afstand kijken. (ook op trainingen)
 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.
 • Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft dan immers niet allen Uw kind maar de ganse ploeg!
 • Heb je kritiek richt je dan rechtstreeks na de training of wedstrijd tot de betrokken persoon. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten.
 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn.
 • Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training.
 • Blijf ten allen tijde achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun coach(es)
Aanbevelingen
 • Forceer een kind dat geen interesse toont in de voetbalsport nooit deel te nemen aan voetbal.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe en laat het coachen over aan de trainers.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen belangrijker zijn dan winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. Fouten maken mag! Applaudisseer voor goed spel.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter of trainer niet in het openbaar af, en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Erken de waarde en het belang van scheidsrechters en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 • Ondersteun (alle) onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten van de jeugd te voorkomen

Dit reglement treed in werking per 1 februari 2020.

De reglementen van de KNVB en Voetbal Vlaanderen zijn onverkort van toepassing, zelfs indien strijdig met onderhaving reglement.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!